Porządkowanie dokumentacji

Dodaj witrynę
Archiwizacja dokumentów kadrowych
https:

Porządkowanie dokumentacji to proces niezbędny w każdej organizacji, który polega na uporządkowaniu oraz przechowywaniu dokumentów zgodnie z określonymi zasadami. Jednym z ważnych aspektów porządkowania dokumentacji jest archiwizacja dokumentów kadrowych. Archiwizacja dokumentów kadrowych polega na przeniesieniu starych, nieaktywnych dokumentów kadrowych do archiwum w celu zachowania ich przez określony okres czasu. Jest to istotne z punktu widzenia prawa pracy, które określa, że dokumenty kadrowe powinny być przechowywane przez określony czas. Właściwie zarchiwizowane dokumenty kadrowe są łatwo dostępne w przypadku kontroli urzędu pracy lub w razie potrzeby wewnętrznej organizacji.

tebi © 2024