Usługi z zakresu outsourcingu

Dodaj witrynę
Outsourcing rekrutacji
https:

Zapewniamy wsparcie dla firm różnej wielkości, aby każde przedsiębiorstwo mogło skorzystać z usługi w tym zakresie. Outsourcing rekrutacji umożliwia sprawne znalezienie odpowiednich kandydatów na określone stanowiska, na które aktualnie istnieje zapotrzebowanie. Skupiamy się na personalnym doborze i możemy przejąć cały proces. Pod tym względem możemy zaproponować także leasing pracowniczy i payroll. Oferta dotyczy także zatrudnienia tymczasowego na podstawie umowy o pracę niezależnie od charakteru działalności.

tebi © 2023