Kancelaria komornicza

Dodaj witrynę
Kancelaria komornicza
https:

Tworzę raporty stanu faktycznego na potrzeby przyszłego postępowania sądowego oraz wydania orzeczenia. Doręczam zawiadomienia i obwieszczenia za potwierdzeniem odbioru. Do głównych czynności prawnych, wykonywanych przeze mnie należy windykacja oraz egzekucja należności i poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela. Kancelaria Komornicza Dominika Marta Branicka przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu przyjmuje strony w poniedziałki i czwartki. Na portalu internetowym możecie Państwo znaleźć wnioski o wszczęcie postępowania do pobrania.

tebi © 2022