Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

Dodaj witrynę
Ocena zagrożenia wybuchem
https:

Nasza firma przeciwpożarowa oferuje oszacowanie niebezpieczeństwa eksplozją, wyznaczenie stref możliwej detonacji i wykonanie potrzebnych dokumentów. Rozwiązujemy problemy pojawiające się w procesach technologicznych, w których gazy, para lub pyły mogą nieść groźbę dla zdrowia lub życia. Ocena zagrożenia wybuchem obejmuje obiekty oraz wszystkie ich pomieszczenia. Dostarczamy graficzną dokumentację, która pokazuje zasięg potencjalnego wybuchu i jego źródła. Działamy tak, by nasz zeleceniodawca mógł być spokojny o to, że jego firma działa w zgodzie z aktualnymi przepisami BHP.

tebi © 2022