Obsługa w zakresie KC

Dodaj witrynę
Adwokat prawo cywilne Warszawa
https:

Specjalizacje obsługiwane przez naszą kancelarię dotyczą pośredniczenia w mediacjach, negocjacjach, ustalaniach warunków ugody czy kształtowaniu zapisów porozumienia. Sporządzamy umowy przewidziane przez Ustawodawcę, między innymi najmu lokalu, darowizny, pożyczki, jak również cesji wierzytelności czy umowy świadczenia usług. Wnosimy w imieniu klienta skargi na czynności komornicze, obsługujemy sprawy o ochronę dóbr osobistych i prowadzimy kwestie związane z księgami wieczystymi. Prawo cywilne to specjalizacja, w ramach której adwokat z Warszawy świadczy swoje usługi.

tebi © 2021