Postępowanie restrukturyzacyjne

Dodaj witrynę
Zarządca w postępowaniu sanacyjnym
https:

Obowiązujące przepisy definiują, że zarządca w postępowaniu sanacyjnym zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki objąć władzę nad majątkiem dłużnika, aby upewnić się, że jest on zabezpieczony przed uszkodzeniem lub zawłaszczaniem przez osoby trzecie. Osoba wyznaczona na to stanowisko może wywiązywać się ze swoich obowiązków osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej kadry zatrudnionej w przedsiębiorstwie prowadzonym przez osobę zadłużoną. Kolejnym krokiem działalności jest inwentaryzacja oraz opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacyjnego.

tebi © 2024