Zarządzanie firmą

Dodaj witrynę
lean management
https:

Jeśli chcemy dostarczyć naszym klientom usługi, które będą odpowiednio dopasowane do ich potrzeb, to musimy poznać trzy filary i je wykonać. Po pierwsze stworzyć dla klienta właściwe warunki, po drugie wyeliminować niewłaściwe sposoby zarządzania, a po trzecie sprawić, żeby kadra zarządzająca darzyła swoich pracowników szacunkiem. Żeby tego dokonać należy sprowadzić nowoczesny sposób zarządzania jakim jest Lean management, który skupia się na ciągłym doskonaleniu danej firmy, trosce o pracowników oraz eliminowaniem negatywnych działań przedsiębiorstwa.

tebi © 2019